p4tkmatematika.org

Monthly Archives

Apa bedanya “membaca data” dan “menafsirkan data” dalam aspek Pengolahan Data pada Mata Pelajaran Matematika di SD/MI

Apa bedanya “membaca data” dan “menafsirkan data” dalam aspek Pengolahan Data pada Mata Pelajaran Matematika di SD/MI

  (oleh : Dra.Th.Widyantini,M.Si) Menurut Permendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006, ruang lingkup mata pelajaran matematika pada satuan..

September 30, 2012 with 2 Comments

Problem Solving Terkait Dengan Kelas X Semester 1 pada Standar Kompetensi (SK)

Oleh : Sigit Tri Guntoro Memecahkan masalah yang berkaitan dengan bentuk pangkat, akar, dan logaritma download artikel Problem solving

September 16, 2012 with 0 Comments

Google drive untuk pendidikan

Oleh : Muda Nurul K Kemajuan teknologi membawa kemudahan-kemudahan dalam kehidupan manusia. Salah satu bentuk perkembangan teknologi..

September 16, 2012 with 1 Comment

Persamaan Kubik Al-Khayyam

Oleh : Sumardyono, M.Pd Al-Khayyam yang lahir dan meninggal di dekat Nishapur dikenal Eropa sebagai penyair hebat lewat karya syair empat..

September 16, 2012 with 0 Comments

PI dan Sains

Oleh : Sumardyono, M.Pd Dalam geometri non-euclid, jumlah sudut sebarang segitiga mungkin lebih atau kurang dari p radian. Begitu juga,..

September 16, 2012 with 0 Comments

Hari PI, 14 Maret

Oleh : Sumardyono, M.Pd Perhatikan ? = 3,14159265358979323846264…… Bila kita tulis 3, 14 maka ini dapat menunjukkan tanggal 14..

September 16, 2012 with 0 Comments

Phipilology

Oleh : Sumardyono, M.Pd Piphilology adalah nama untuk seluruh kajian unik yang meliputi penggunaan teknik mnemonic untuk mengingat..

September 16, 2012 with 0 Comments

Buletin Ringan Edisi September

oleh : estina Belajar Dengan Membeo? Pernahkan Anda menjumpai seorang anak SMP yang dapat mengucapkan dengan benar rumus luas..

September 1, 2012 with 0 Comments
Arsip