Teka-teki Jigsaw  
  1. Pilih gambar dari daftar.
  2. Pilih pilihan " URL SENDIRI KU" untuk memilih gambar dari suatu alamat di internet.
  3. Pilih pilihan " FILE LOKAL KU"untuk memainkan teka-teki jigsaw dengan sebuah file di komputer anda atau di jaringan.
  4. Papan permainan mempunyai blok-blok potongan gambar di dalamnya.
  5. Tujuan permainan adalah menyusun gambar ke bentuk semula.
  6. Untuk memindahkan potongan ke lokasi tertentu, geser (drag) potongan menggunakan mouse ke lokasi yang dituju. Gambar akan bertukar tempat.
  7. Tekan tombol "Mulai". Waktu akan berjalan.

Lengkapilan gambar dengan waktu dan perpindahan seminimal mungkin...

Kembali ke Menu
GAMBAR
BARIS
KOLOM
   

Pilih gambar untuk teka-teki Jigsaw dari tombol drop down di atas.